Medzinárodný výtvarný festival Snina 2015

Medzinárodný výtvarný festival Snina 2015

V dňoch 6. – 18. septembera 2015 sa konal 22. Medzinárodný výtvarný festival v Snine, ktorý realizuje Galéria Andrej Smolák za spoluúčasti Mesta Snina, Mestského a kultúrneho strediska Snina a iných kultúrnych inštitúcií v regióne už od roku 1994. Výtvarný festival je jedinеčný na Slovensku svojou dlhoročnou tradíciou a taktiež obsahom i rozsahom podujatí. Záštitu nad 22. ročníkom Medzinárodného výtvarného festivalu Snina 2015 prevzal minister kultúry SR Marek Maďarič. Na tohtoročný festival bolo pozvaných viac ako 30 účastníkov z 20 krajín Európy, Ázie a Afriky – Bulharsko, Litva, Grécko, Rusko, Moldavsko, Egypt, Turecko, Irak, Lotyšsko, Bielorusko, Poľsko, Holandsko, Kazachstan, Ukrajina, Bahrajn, Srbsko, Kirgizsko, Tatarstan, Turecko – Severný Cyprus a Slovensko. Bulharsko zastupovala výtvarníčka Javora Petrova.

Výtvarný festival v Snine je 14-dňový tvorivý pobyt umelcov, ktorý spočíva v intenzívnom tvorení v ateliéroch a v prírode. Program festivalu je obohacovaný o koncertné večery a besedy so spisovateľmi, hercami a osobnosťami kultúry a umenia.

Slávnostné ukončenie festivalu, výstava nových namaľovaných obrazov všetkých zúčastnených a galaprogram sa uskutočnili v kinosále Domu kultúry 18. septembra v Snine. Súčasťou galaprogramu bol koncert žiakov a pedagógov ZUŠ v Snine ako aj odovzdanie cien Tibora Bartfaya. Cenu Tibora Bartfaya tvorí bronzová soška a udeľuje sa jeden raz v roku umelcom za ich tvorivú činnosť a podnikateľom alebo iným mecenášom za podporu kultúry. Tento krát Cena Tibora Bartfaya bola udelená akad. maliarke Jarmile Veľkej za tvorivú činnosť a Petrovi Chudíkovi, predsedovi Prešovského samosprávneho kraja, za podporu a rozvoj kultúry.

Bulharská účastníčka Javora Petrova sa narodila v Sofii. Vyštudovala odbor "Kniha a tlačová grafika" na Vysokej škole výtvarných umení v Sofii. Realizovala viac ako 30 výstav v Bulharsku a v zahraničí. Zúčastnila sa mnohých reprezentatívnych výstav bulharského umenia v zahraničí a na medzinárodných grafických bienále v Bulharsku a vo svete.

Ocenenia: 
1990 – Prvá cena z Celonárodnej výstavy ilustrácie, Sofia; 
1991 – Grand Prix na Medzinárodnej súťaži grafiky "El Ferrol", Španielsko; 
1993 – Diplom z grafického bienále vo Wakayame, Japonsko; 
1996 – Cena Zväzu bulharských výtvarníkov v Celonárodnej výstave bulharskej kresby. 

Organizátori: Galéria Andrej Smolák, Snina a BKI Bratislava.

„Jubilanti“ – „Art Club 60+8“

„Jubilanti“ – „Art Club 60+8“

BIB 2015 – UNESCO – Workshop „Albína Brunovského“

BIB 2015 – UNESCO – Workshop „Albína Brunovského“