Kolektívna výstava akvarelov, sôch a fotografií

Kolektívna výstava akvarelov, sôch a fotografií

Bulharský kultúrny zväz /BKS/ v spolupráci s Bulharským kultúrnym inštitútom /BKI/ v Bratislave otvoril dňa 8. októbra 2016 Festival bulharského umenia, ktorý bude trvať do 5. 11. 2016. Týmto spôsobom si zároveň pripomíname 45. výročie založenia BKI a dlhoročnú spoluprácu medzi BKS a BKI.

Prvou kultúrnou udalosťou je spoločná výstava ilustrácií, fotografií a sôch. Festival ponúka aj večer bulharského vína s degustáciou, módnu prehliadku, folklórny koncert, koncert cirkevnej staroslovienskej hudby a divadelné predstavenie.

Ilustrátorka Anelia Pašová sa narodila v roku 1988. Ukončila Umelecké gymnázium Canka Lavrenova v Plovdive so špecializáciou nástenné maľby a Akadémiu výtvarným umení Nikolaja Pavloviča v Sofii v odbore kniha, grafický dizajn a ilustrácia. Má samostatné výstavy v Bulharsku a zúčastňuje sa sympózií grafických dizajnérov, kolektívnych výstav a súťaží v Bulharsku, Macedónsku a Taliansku. Jej práce na výstave v Bratislave sú vynaliezavými stvárneniami domácich miláčikov s milým pohľadom a láskavými výrazmi, s invenčnými módnymi doplnkami, ktoré čítajú Nietzscheho spisy.

Fotografie, v roku 1973 narodeného Ivana Bogdanova, prekonávajú vzdialenosti a dimenzie, zaznamenávajú sekvencie rozličných životných situácií a ponúkajú silnú a dynamickú výpoveď. Autor na prvý pohľad s ľahkosťou zdoláva bariéru medzi fotografiou a animáciou. Autor ukončil štúdium animácie na Rotterdamskej akadémii umení Willema de Kooninga a je jedným zo zakladateľov tvorivej platformy pre vizuálnych umelcov s názvom Compote Collektive. Animátor stojí za celým radom projektov, získal medzinárodné uznanie a množstvo ocenení. Jedným z jeho projektov je aj film Otec, ktorý získal 26 ocenení spolu s cenou pre najlepší animovaný film v Leipzigu. Tento rok v rámci Sofia Film Festu bola premietnutá séria jeho krátkych filmov Strih a verš, ktoré spájajú bulharskú poéziu a animáciu.

Posledným z trojice prezentovaných autorov je sochár Stefan Ivanov, narodený v roku 1989. Ukončil Akadémiu výtvarných umení Nikolaja Pavloviča v Sofii. Pracuje v oblasti sochárstva, scénografie, vizuálnych umení a reklamy. Prostredníctvom programu Erazmus bol na stáži v Poľsku a zúčastnil sa výstav a sympózií v Bulharsku, Švédsku, Grécku a Turecku. Jeho práce, ktoré elegantne, ale vyzývavo syntetizujú rozličné zložky vizuálneho umenia, nie náhodou zaujímajú centrálne miesto v sále.

Spoločná výstava bulharských výtvarníkov už na prvý pohľad ponúka, najmä mladému publiku, silný zážitok. Má ambíciu osloviť každého návštevníka so zmyslom pre moderné umenie, humor a svieži pohľad na svet.

Predstavenie a degustácia butikových bulharských vín z Midalidare Estate

Predstavenie a degustácia butikových bulharských vín z Midalidare Estate

Konferencia sv. Kliment Ochridský a jeho prínos pre slovanskú a európsku kultúru

Konferencia sv. Kliment Ochridský a jeho prínos pre slovanskú a európsku kultúru