Miznúce morské majáky na čiernomorskom pobreží 26. Medzinárodný festival fotografie 2016

Miznúce morské majáky na čiernomorskom pobreží 26. Medzinárodný festival fotografie 2016

Mesiac fotografie v Bratislave patrí medzi najvýznamnejšie kultúrne podujatia nielen v hlavnom meste Slovenska. Cieľom festivalu, ktorého organizátorom je Stredoeurópsky dom fotografie, je oboznámiť publikum s aktuálnymi tendenciami fotografického umenia strednej a východnej Európy, ako aj svetovej fotografie. Bulharsko reprezentuje výstava Vladimira Spasova v sále BKI. Predmetom jeho pozornosti sú miznúce morské navigačné zariadenia (majáky). Ich „portréty“ zachytávajú ten na najsevernejšom bode na Šabli, ktorý je najstarším v Bulharsku, po Achtopol na južnom pobreží Čierneho mora. Zavádzaním nových technológií a satelitnej navigácie sú tieto objekty postupne odsúdené na zánik. Maják na Maslenom útese pripomína stredovekú pevnosť a maják, ktorý sa podobá lietajúcemu tanieru v Kavarne. Maják v Careve je dnes už nahradený bronzovou monumentálnou tráckou sochou, pripomínajúcou gétske bohyne v Sveštarskej hrobke, a starý maják na útese Galata je ohrozený zosuvom pôdy. Z dôvodu zavádzania nových technológií a satelitnej navigácie sú tieto zariadenia odsúdené na zánik.

Cieľom Vladimira Spasova, narodeného v roku 1968 v Sofii, bolo zdokumentovať morské majáky a uchoval ich pre ďalšie generácie. Podrobnejší prieskum ukázal, že časť majákov je prístupná, druhá časť sa nachádza v strážených objektoch bulharskej armády a v štátnej rezidencii Evksinograd, čo si vyžaduje osobitný súhlas na ich fotografovanie. Ďalšia časť sa nachádza na plytčine a ostrovoch v mori, ku ktorým jediným dostupným prostriedkom je loďka za priaznivých poveternostných podmienok. Ich zdokumentovanie, slúžiace pre účely koncepčnej výstavy, si od autora vyžaduje vhodné osvetlenie a po každej stránke priaznivé podmienky pre kvalitné vyfotografovanie.

Napriek všetkým problémom, s ktorými sa Vladimir Spasov musel vysporiadať, disponujeme unikátnou zbierkou, ktorú môžu návštevníci vidieť v priestoroch Bulharského kultúrneho inštitútu v Bratislave počas tohtoročného Medzinárodného festivalu fotografie. Kolekcia Morské majáky bola publikovaná s časopise National Geographic Bulharsko v januári 2016.

Prezentovaná kolekcia má ambíciu naplniť neštandardnú a nostalgickú úlohu – vytvoriť návštevníkom výstavy ilúziu doby, v ktorej majáky viedli lode a člny z rozbúreného Čierneho mora k bezpečnému brehu Bulharska.

Fotograf Vladimir Spasov absolvoval Technickú univerzitu v Sofii, ja magistrom telekomunikačných technológií. Je členom Bulgarian Photography Now, platformy súčasnej bulharskej fotografie.

Ukončil sa Festival bulharského umenia 2016

Ukončil sa Festival bulharského umenia 2016

Vystúpenie folklórneho súboru Primorsko

Vystúpenie folklórneho súboru Primorsko