Prezentácia básnickej zbierky Azbuka želaní Dimany Ivanovej

Prezentácia básnickej zbierky Azbuka želaní Dimany Ivanovej

V sále Bulharského kultúrneho inštitútu sa začiatkom novembra 2016 konala prezentácia básnickej zbierky mladej bulharskej poetky, prekladateľky a učiteľky francúzštiny, ktorá pôsobí v Bratislave, Dimany Ivanovej. Sprievodné podujatie Bibliotéky 2016, moderoval obľúbený slovenský básnik a prekladateľ z bulharčiny Igor Hochel.

Dimana Ivanova sa narodila v roku 1979 vo Varne. Vyštudovala slovanské filológie na Sofijskej univerzite a ako vedľajší odbor francúzštinu. Doktorandské štúdium absolvovala na Karlovej univerzite v Prahe.

Zbierka Pozvánka pre otca (2012) je básnickým debutom Dimany Ivanovej. Jej básne boli preložené do angličtiny, francúzštiny, češtiny, španielčiny, slovenčiny, ruštiny, rumunčiny a macedónčiny. Publikuje v domácich a zahraničných periodikách, zúčastnila sa niekoľkých medzinárodných poetických festivalov.

K jej najnovšej básnickej zbierke Azbuka želaní, ktorá vyšla vo vydavateľstve Scalino v Sofii, napísala anotáciu profesorka Amélia Ličeva – „Stačí len ísť cestami, ktoré Dimana Ivanova ponúka v tejto knihe putovaní do minulosti, cestami cudzou poéziou či európskymi mestami, medzi zaľúbením a vášňou, aby vznikli nové príbehy, aby sa ukázali neznáme kúty známych miest, aby bolo počuť slová za mlčaním a rozhovory za pohybmi tiel, aby sa otvorili pozliepané stránky kníh. Koncepčná, erudovaná, jej poézia nás vystavuje výzve, rozoznať vlastné sny, pýtať sa, čo to znamená byť ženou, čo to znamená byť mužom v dnešnom zmätenom svete, ba niekedy, dokonca – rozprávať jazykmi, ktoré ani dobre nepoznáme, hoci sme sa ich učili.“

Poézia Dimany Ivanovej nielenže naplnila sálu Bulharského kultúrneho inštitútu, ale rozpútala aj dlhú a zaujímavú diskusiu o poézii, živote a svete, v ktorom nežijú len trpiaci básnici, ale aj životom nadšené a za každý okamih vďačné poetky. Jedným aj druhým vzdali svoju úctu a poďakovanie ich čitatelia.

Výstava Kamenné srdcia Nikolu Dikova

Výstava Kamenné srdcia Nikolu Dikova

Ukončil sa Festival bulharského umenia 2016

Ukončil sa Festival bulharského umenia 2016