Výstava karikatúry „Amore Sapore“ Valentina Georgieva

Výstava karikatúry „Amore Sapore“ Valentina Georgieva

5. apríla 2016 sa vo výstavných priestoroch BKI v Bratislave konala vernisáž erotickej karikatúry pod názvom „Amore Sapore“ bulharského karikaturistu Valentina Georgieva, venovaná Dňu bláznov. V súlade s názvom výstavy autorove kresby ilustrujú večnú túžbu každého z nás precítiť chuť života prostredníctvom neoddeliteľného puta medzi mužom a ženou. S láskavým humorom umiestnil autor túto tému do centra vzájomných ľudských vzťahov, a s jemným zmyslom pre originálne nápady ukázal, že na to, aby sa táto väzba udržala, je nevyhnutné veľké pochopenie a zmysel pre humor za každých okolností.

Valentin Georgiev sa narodil v roku 1970 v Trgovište. Absolvoval Univerzitu Sv. Cyrila a Sv. Metoda vo Velikom Trnove so zameraním na maľbu. Je členom Spolku bulharských výtvarníkov a predseda Zväzu Bulharských výtvarníkov v Ruse. Zúčastnil sa mnohých bulharských a medzinárodných výstav, festivalov a tvorivých dielní. Svoju tvorbu prezentoval na deviatych samostatných výstavách doma a v zahraničí. Bol členom odborných porôt na súťažiach v Bulharsku, Poľsku, na Slovensku, v Iráne, Sýrii, Indii, Azerbajdžane a v Turecku.

Tvorba tohto bulharského umelca bola ocenená prestížnym vyznamenaním Karikaturista №1 na svete pre rok 2010, ktoré dostal od vedenia Múzea karikatúry v Iráne. Na toto významné ocenenie bol nominovaný na základe dosiahnutých úspechov na 350 medzinárodných súťažiach po celom svete, takmer vo všetkých krajinách EU, u našich balkánskych susedov, v Brazílii, Rusku, na Ukrajine, v Sýrii, Číne a Latinskej Amerike.

V roku 2012 bol bulharský výtvarník ocenený aj prvou cenou na medzinárodnej súťaži karikatúry v iránskom Tabrize. Témou prestížneho fóra bola ekonomika, ktorej svoju pozornosť venovalo viac ako 700 autorov z 54 krajín. Do užšieho kola postúpilo len päťdesiat vybraných účastníkov a prvú cenu získal práve Valentin Georgiev.

Karikatúrami a schopnosťami umelca boli nadšení aj hostia Bulharského kultúrneho inštitútu v Bratislave. Po skončení oficiálnej časti vernisáže Valentin Georgiev ukázal ako prebieha vlastný proces vytvárania umeleckého diela. Všetkým prítomným nakreslil karikatúry a venoval čas priateľským rozhovorom. Každý z hostí sa našiel vo výstižnom portréte talentovaného autora. Všetci sa smiali, nakoľko sa mu, prostredníctvom karikatúry, darilo humorne vystihnúť najtypickejšie črty svojich objektov. Umelec sa už síce vrátil domov, ale tí, ktorým sa nepodarilo prísť na vernisáž, môžu do konca apríla vidieť jeho výstavu v BKI. A my mu ďakujeme za úžasnú jarnú náladu, ktorú nám priniesol a za množstvo pozitívnej energie, ktorú nám, spolu so svojimi karikatúrami, rozdal.

Vokálne trio Euridika na medzinárodnom festivale Svetová hudba 2016 v Bratislave a Žiline

Vokálne trio Euridika na medzinárodnom festivale Svetová hudba 2016 v Bratislave a Žiline

S vďakou za lekciu

S vďakou za lekciu