Slávnostný galakoncert pri príležitosti slovenského predsedníctva v Rade EÚ

Slávnostný galakoncert pri príležitosti slovenského predsedníctva v Rade EÚ

1. júla 2016 prevzalo Slovensko svoje historicky prvé predsedníctvo v Rade Európskej únie a počas nasledujúcich šiestych mesiacov bude tvárou a hlasom EÚ v rôznych oblastiach jej činnosti. Slávnostný galakoncert, ktorý sa pri tejto príležitosti uskutočnil v Bratislave 2. 7. 2016, bol zároveň otváracím koncertom festivalu Viva Musica!.

Priamy prenos bol vysielaný RTVS na Dvojke so sprievodným slovom Aleny Heribanovej a Filipa Tůma. Riaditeľ festivalu Viva Musica! Matej Drlička, autor tohto koncertného projektu, bol inšpirovaný mottom EÚ „zjednotení v rozmanitosti“ (lat. „in varietate concordia“), ktoré symbolizuje spojenie Európanov v EÚ s cieľom žiť v mieri a prosperite a využívať výhody rozličných kultúr, tradícií a jazykov európskeho kontinentu.

Súčasťou rozsiahleho pódia, bohato ozdobeného kvetmi, bola veľkoplošná obrazovka, ktorá divákom ponúkala možnosť vidieť najcharakteristickejšie dokumentárne zábery o každej z 28 členských krajín EÚ. Obrazový materiál o tej-ktorej krajine podmanivo ilustrovala príznačná hudba prezentovanej krajiny.

V úvode programu sa prítomným predstavila nová poštová známka vydaná Slovenskou poštou so symbolickým zobrazením Slovenska ako hornatej krajiny so 40% zalesnenej plochy a s trojicou horských štítov. Autorom dizajnu známky je jeden z najvýznamnejších grafických dizajnérov na svete – Peter Biľak, ktorý pôsobí v holandskom Haagu, kde vyučuje grafický dizajn na Holandskej kráľovskej univerzite.

Na pódiu sa v tento slávnostný večer predstavil 200 členný orchester a miešaný zbor umelcov z 28 členských krajín EÚ pod vedením slovenského dirigenta Jozefa Chrabroňa, ktorý naštudoval program vytvorený špeciálne pre túto príležitosť. Slávnostnému galakoncertu predchádzalo týždňové sústredenie a dlhodobý skúšobný proces, počas ktorého sa všetci zúčastnení umelci z 28 európskych krajín stretli, aby naštudovali program v 24 jazykoch vytvorený špeciálne pre túto príležitosť.

Desaťmesačnú prácu organizátorov a účastníkov predčasne ukončil silný dážď skôr ako pred polovicou programu. Dažďom premočení zboristi z celej Európy pod vedením dirigenta Jozefa Chrabroňa odspievali ďalších päť skladieb programu v interiéri OC Eurovea. Tu odznela lotyšská ľudová pieseň Sway, jedna z najznámejších a najpopulárnejších holandských piesní, To the Amsterdam Canals ale aj neoficiálna hymna Slovenska Aká si mi krásna od Eugena Suchoňa. Svoje sólové skladby vďaka tomu odspievali aj Mark Waters z Írska a Neli Andreeva z Bulharska, nositeľka prestížnej hudobnej ceny Grammy s piesňou Malka moma!

Všetci diváci a interpreti, šťastní že sa ešte raz dotkli európskej hudby, ktorá ich znovu zblížila, žartovali, že Slovenskému predsedníctvu sa bude dariť ako kačice vo vode.

Podujatia pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda

Podujatia pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda

Výstava plastiky na 21. medzinárodnom festivale Socha a objekt 2016

Výstava plastiky na 21. medzinárodnom festivale Socha a objekt 2016