Podujatia pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda

Podujatia pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda

V tomto roku sme si na podujatí organizovanom Nitrianskym samosprávnym krajom v spolupráci s Ponitrianskym múzeom a s medzinárodným združením „Europská kultúrni stezka sv. Cyrila a Metoděje, z. s. p. o.“, formou medzinárodnej konferencie pod názvom Najnovšie poznatky o misii sv. Cyrila a Metoda na Veľkej Morave, pripomenuli významný slovanský sviatok sv. Cyrila a Metoda. Organizátori podujatia, účastníci konferencie, pozvaní domáci a zahraniční hostia a široká slovenská verejnosť, všetci si uvedomujeme kľúčovú úlohu, ktorú v kultúrno-spoločenskom a politickom živote slovanských národov zohrala práve táto dejinná udalosť. Оsobitne v takom náročnom období pre Európu je mimoriadne dôležité vyzdvihnúť túto závažnú integrujúcu skutočnosť. Z toho dôvodu bol aj celý priebeh osláv venovaný slovenskému predsedníctvu v Rade EÚ, pod záštitou premiéra Slovenskej republiky, Roberta Fica.

Cieľom konferencie bolo popularizovať najnovšie poznatky z oblasti histórie, archeológie a pripravovaných medzinárodných projektov. Na konferencii odzneli hodnotné referáty popredných osobností slovenskej historickej vedy a archeológie (prof. PhDr. R. Marsina, DrSc., prof. PhDr. M. Kučera, DrSc., prof. PhDr. J. Lukačka, CSc., doc. PhDr. P. Ivanič, PhD. a i.).

Medzi prítomnými bola aj J.E., mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Bulharskej republiky na Slovensku, Margita Ganeva a riaditeľka Bulharského kultúrneho inštitútu v Bratislave, Vania Radeva. Predstaviteľky významných bulharských inštitúcií na Slovensku si svojou účasťou zároveň pripomenuli 1100. výročie nanebovstúpenia sv. Klimenta Ochridského. Z toho dôvodu bol aj rok 2016 UNESCOM vyhlásený za rok sv. Klimenta. Pri tejto príležitosti pani veľvyslankyňa v mene ministra kultúry Bulharskej republiky slávnostne odovzdala ocenenie za šírenie bulharskej kultúry v zahraničí. V tomto roku toto významné ocenenie získala slovenská prekladateľka z bulharčiny Katarína Sedláková.

Počas slávnosti sa uskutočnila ešte jedna výnimočná udalosť. Vďaka pomoci a spolupráce Veľvyslanectva Bulharskej republiky a Bulharského kultúrneho inštitútu v Bratislave sa konala aj prezentácia dokumentárneho filmu Cesta písmen, ktorý je výsledkom náročnej práce bulharskej koprodukcie V+film, Národného paláca kultúry, Národného filmového centra, PIK Audio a najmä autorov scenára a réžie - Desislavy Najdenovej a Dr. Ralice Dimitrovej, kameramana a producenta - Plamena Geradisimova.

Bulharský dokumentárny film, ktorý bol veľmi pôsobivou mozaikou miest, udalostí a rozhovorov s významnými ľuďmi, ale aj bežnými recipientmi z rôznych slovanských a neslovanských krajín, vytvoril dôležitý úvod celému podujatiu a navodil slávnostnú a zároveň pracovnú atmosféru. Zámer tvorcov filmu korešpondoval so zámerom organizátorov tohtoročných podujatí, ktoré sa konali pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda. Táto téma je stále veľmi živá a citlivá, a preto je veľmi dôležité dobre zvládnuť taký náročný projekt, aký sa podarilo zrealizovať bulharským tvorcom filmu, ktorí do problematiky vniesli nové svetlo, nový pohľad, ktorý vyvolal skutočne živé diskusie všetkých prítomných. Priebeh celého podujatia bol zaznamenaný Nitrianskou TV.

Spoločným úsilím všetkých prítomných bolo nielen pripomenúť si veľký slovanských odkaz misie Cyrila a Metoda, ale najmä zachytiť a prezentovať ho tak, aby bol prístupný širokým vrstvám spoločnosti na Slovensku, ale aj v zahraničí. Významný čin solúnskych bratov je aj po 1000 rokov stále emočne veľmi silný s mimoriadne významných humánnym odkazom, ktorý zo sv. Cyrila a Metoda robí nadčasových a nadnárodných patrónov Európy.

Cyrilo-metodské slávnosti v Nitre 2016

Cyrilo-metodské slávnosti v Nitre 2016

Slávnostný galakoncert pri príležitosti slovenského predsedníctva v Rade EÚ

Slávnostný galakoncert pri príležitosti slovenského predsedníctva v Rade EÚ