Štúdio mladých talentov

Štúdio mladých talentov

Vianočný koncert klasickej hudby prednesenej slovenskými interpretmi

13.12.2018, 17:30 hod., BKI Bratislava, Jesenského 7

Vianočný koncert žiakov zo Základnej umeleckej školy Exnárová. 

V programe sú zaradené tvorby skladateľov z Bulharska, Slovenska a iných európskych krajín.

Projekt Štúdio mladých talentov je už ôsmy rok súčasťou programu Bulharského kultúrneho inštitútu. Po užšej výmene hudobných pedagógov a ich žiakov na Slovensku odznieva čoraz bohatšia paleta bulharských hudobných skladieb  vďaka aj BKI, ktorý mladým slovenským hudobným talentom daroval noty, DVD-čka a umožnil prístup k informáciám o bulharskej klasickej hudbe.

Festival Surva - Výstava fotografií Michala Hertlíka

Festival Surva - Výstava fotografií Michala Hertlíka

Miluj ma!

Miluj ma!