Festival Surva - Výstava fotografií Michala Hertlíka

Festival Surva - Výstava fotografií Michala Hertlíka

Bulharský kultúrny inštitút Vás srdečne pozýva na vernisáž fotovýstavy mladého slovenského cestovateľa a fotografa Michala Hertlíka, venovanej 28. medzinárodnému festivalu maškarných hier SURVA v meste Pernik – Európskeho hlavného mesta maškarných hier. Tento festival sa koná od roku 1966. V roku 1995 mesto Pernik bolo prijaté za člena Federácie európskych karnevalových miest. V roku 2015 Kukerské maškarné hry v Bulharsku boli zaradené do Zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.

 

Obkolesení mágiou bohatej bulharskej folklórnej tradície precíťme čarovnú atmosféru a zaželajme si veľa zdravia a šťastia v Novom roku 2019! Očakávame Vás!

 

17.01.2019, 17.30 hod., Jesenského 7, BKI Bratislava

65 rokov od založenia Štátneho gymnázia úžitkového umenia (ŠGUU) sv. Lukáša v Sofii

65 rokov od založenia Štátneho gymnázia úžitkového umenia (ŠGUU) sv. Lukáša v Sofii

Štúdio mladých talentov

Štúdio mladých talentov